Жабото на Кеведо

by Владимир Сабоурин

 

Предполагаем портрет
на поета:
путка на добра ученичка
в абсолютното черно
спретната, бяла
като бела екичка
Кучко мръсна
Бело цвете.

 

 

 

 

Реклами