Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 4

by Владимир Сабоурин

 

Всяко съсредоточаване, но и всяка релаксация се заплаща.

 

 

 

 

Реклами