Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 3

by Владимир Сабоурин

 

Същинската работа бе насочена не толкова в посоката на написването на книга, колкото към конструирането на апарат, возило, което не напускаш същият, качил се веднъж в него.