Из Ернст Юнгер „Приближения. Дроги и опиянение“ 1

by Владимир Сабоурин

 

И накрая да се има предвид: да се отнеме би могла не само болката на смъртта, но и нейната еуфория. Може би в последните отзвучаващи акорди се съдържат важни послания – приеми, пратки. Посмъртните маски демонстрират отблясък от това.
Пъстри са перата на петела на Асклепий.

 

Благодаря на Томас Хюбнер, който ме насочи към тази книга.