Капитализъм и отрицание

by Владимир Сабоурин

 

Стоката НЕ е
(при слаби продажби) или

Стоката НЕ сме
(при добри продажби) е

Стоката, която винаги казва да.

 

 

 

 

Реклами