Ингеборг Бахман „Кардинална грешка“

by Владимир Сабоурин

 

Да се мериш с папи
и вярващи самият ти
неназначен за папа, неназначен
за вярващ, невярващо
издигнат бидейки, за когото дрипи даже
стават пурпуреночервени, пред когото шапки
долу да политат и да няма капа дето да стои
сатанинско съществуване

 

 

 

 

Реклами