Ингеборг Бахман „Да не даваш никакви показания“

by Владимир Сабоурин

 

Да не даваш никакви показания, да мълчиш, да живееш
предписания живот да живееш
слънцето, което не изкарва нищо на бял свят
и на слънцето да не създаваш труд, на никого
да не създаваш труд.
Труд е да не се надяваш, да не се страхуваш от нищо.

 

 

 

 

Реклами