На Якоб Таубес

by Владимир Сабоурин

 

Площадът, откъдето намирам обаче пътя за вкъщи,
се нарича по същия начин, един и същ е. Аз
имам малкия си дъх пред устата
и свивам и стигам жива в
една уличка, която далече долу в моето ми-
нало свършва и е моят живот.
В нея е произходът ми.

 

Из Ингеборг Бахман Площад Венцеслав

 

 

 

 

Реклами