Крадците или Корпорацията НЕ е създател

by Владимир Сабоурин

 

главният приватизатор, който пръв ще напусне потъващия корпоративен кораб

царицата майка

медийната рицарка гагата, обичаща да отваря кутии на пандора на чужд гръб

баснописецът, обикновен лъжец, имащ да връща услуга на майките

главният архивар на миналото и бъдещето

асистентка № 1, селфита на мутри и крайници

асистентка № 2, специалист по топлата човечност и насъскването на катедрената глутница по поръчение на майките

това НЕ е „Литературен вестник”

 

 

 

 

Реклами