We ЛВ Staying Mute, But Anonymous Letters Are Ok

by Владимир Сабоурин

 

Може и да няма дебат около Корпорацията, чийто видим връх е Катедра ЛВ, но от тази сутрин, 26 юни 2016 г. има публикувано анонимно писмо до Ани Илков, критик на Катедра ЛВ.

Продължават да бъдат мълчаливи съучастници на анонимните писма, имайки очевиден интерес от мълчание по казуса ЛВ, и без да са се дистанцирали публично от анонимните писма след тазсутрешната публикация:

Миглена Николчина

Александър Кьосев

Амелия Личева (гл. ред.)

Георги Господинов

Пламен Дойнов

Ани Бурова

Бойко Пенчев (декан на ФСлФ, член на Катедра „Българска литература“, СУ)

Камелия Спасова

Мария Калинова

Йордан Ефтимов.

We Love Staying Mute, But Anonymous Letters Are Ok.

 

 

 

 

 

Реклами