We ЛВ Anonymous Letters

by Владимир Сабоурин

 

Поради наличния и незадоволен интерес дали има или няма анонимни писма, адресирани до критици на Корпорацията, чиято неразделна част е ЛВ, от една страна, и splendid silence на мълчаливите заинтересовани българската литература да се управлява неявно и анонимно, от друга

Ще публикуваме Анонимно писмо № 1.

Тази публикация е неразделна част от „моралния терор“ на истината.

Coming Soon.