Писмо на Гео Милев до Ото Рюле

by Владимир Сабоурин

 

ДО ОТО РЮЛЕ∗

11 април 1925

Уважаеми господине,
Чрез един непознат за мене господин получих с благодарност Вашия скъп адрес и приятелски поздрав – от един също така непознат приятел, който, както ми съобщи, пазел добри спомени от мене, с когото обаче – от своя страна – не мога да си спомня да съм се срещал някога в живота си. Името Ото Рюле ми е познато от списание „Акцион“. Засега повече няма да пиша, бих искал да съм сигурен в упоменатата идентичност, преди да преминем към по-нататъшно писмено общуване.

С най-добър поздрав
Ваш Гео Милев

https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Rühle_(Politiker,_1874)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рюле,_Отто