Етичен кодекс на редактора на КК ЛВ (предварителни разпоредби)

by Владимир Сабоурин

 

Редакторът на Корпорация Катедра ЛВ е длъжен стриктно и под страх от провал на академичната й кариера и спиране на достъпа до всеки ресурс на Корпорацията да се придържа към следните категорически императиви (корпоративни закони):

1) Академичната кариера е крайната цел на редактора на КК ЛВ, оправдаваща всички средства. Литературата трябва да бъде използвана изцяло като средство с оглед на крайната цел дори когато редакторът има непреодолими илюзии относно литературните си способности.

2) Крайната цел на редактора на КК ЛВ трябва да се прикрива посредством занимания с литература чрез прокарването (пробутването) на идеята за изоморфност (съвпадение на интересите) на академия и литература. Редакторът трябва умело да използва този паралогизъм, без обаче да му се поддава.

3) Редакторът на КК ЛВ трябва да прилага към литературата всички особености на националния академичен риболов, както следва: желязно йерархично подчинение, подлизурство до степен на лизане, ако се изиска от висшестоящата; непрестанно плетене на мрежи от зависимости на академичния принцип „ти на мене, аз на тебе” (цитирания, рецензии, журита, награди, административно-бюрократични постове).

4) Редакторът на КК ЛВ се стреми към пълна интеграция в мрежата от академични зависимости, която максимално да минимализира възможността за взимане на самостоятелни решения, застрашаващи йерархичната структура на Корпорацията. Само пълната интеграция в плетеницата от зависимости гарантира на редактора академична кариера в платното за изпреварване (турбодокторат, турбохабилитация, мълниеносно издаване на нАучните и литературни, което е едно и също, трудове).

5) Корпоративният принцип, към който трябва да се придържа редакторът, е принципът на катедрената глутница, т.е. разкъсването и рязането без жал на всеки, нарушил катедрената омерта (мълчанието, пазещо вътрешната информация за провала на ЛВ, перфектно устройващ академичните кариери на редакторите).

(Извлечение от „Професионалният профил на редактора на КК ЛВ”)