Съобщение до академичната БГ общност

by Владимир Сабоурин

 

Тъй като зачестяват гласовете, обявяващи палачите (подателите на анонимните писма и мълчаливо съучастващите) за жертви на адресатите на анонимните писма, съм длъжен да заява следното:

Ще се въздържам от всякакви академични прояви до установяването на самоличността на подателя на анонимните писма или установяването, че това е невъзможно.

Нека палачите се обявяват за жертви в мое отсъствие.

Нямам желание да слушам тези обичайни БГ смешки от високопоставени академични фигури.

Тези смешки са селско тарикатски.

 

 

 

 

Advertisements