Принос към забавлението в казуса ЛВ

by Владимир Сабоурин

 

Най-забавното развитие в казуса ЛВ след анонимните писма, адресирани към критици на Корпорацията Катедра ЛВ (КК ЛВ) – а забавлението не бива да се пренебрегва, както ми бе обърнато внимание наскоро, дори при крайно принципни казуси – е, че ако не открием конкретното лице извършител на престъпното деяние, негови потенциални извършители могат да са, както следва:

Всички заинтересовани от запазването на сегашното статукво на КК ЛВ, което в конкретна разбивка ще рече:

1) неявният център на властта, разположен извън КК ЛВ

2) настоящата редакционна колегия на КК ЛВ

3) роднините на редакторите на КК ЛВ

4) „своите“ читатели на КК ЛВ.

Забавно, нали?

Е, предпочитаме да открием конкретния извършител.

И да видим какви са конкретните му връзки с КК ЛВ, разбира се.

 

 

 

 

Advertisements