ФБ паплач – Катедра ЛВ 1:0

by Владимир Сабоурин

 

Вчера, 13 юни (понеделник) Силвия Чолева НЕ беше изключена от Катедра ЛВ.

До появата на прессъобщение от страна на Катедра ЛВ, опровергаващо НЕизключването на Силвия Чолева, ние, неакадемичната ФБ паплач, можемЕ да се поздравим с победа, нетеоретична, разбира се, неакадемична, популистка, съпротивляваща се на (властта на) теорията, но все пак победа.

Работя от повече от 20 години в академията и за първи път ми се случва да видя на живо как една Катедра НЕ успява да разкъса някого, нарочен от катедрената глутница.

Това НЕ може да е истина!

Но изглежда е, нещо повече: наблюдава се паника в Катедрата, вече зле прикривана от господарите на мълчанието. Основните приватизатори на обществения ресурс на „Литературен вестник” изглежда са на път да оставят изсмуканата до последно черупка, правейки се за пред хората, че пускат кокала.

„Кокал” обаче вече няма, изсмукан до последната капка мозък от приватизаторите на 90-те.

Катедреният Баш Касапин (вж. „Отрязването на Силвия Чолева е симптом за парализата на професионалната солидарност сред журналистите”, transmedia.bg) и литературните асистенти ще останат сякаш единствените да си играят с останката ЛВ, захвърлена от Баш Приватизатора.

Следете редакционното каре на ЛВ.

 

 

 

 

Advertisements