Теолого-политически фрагмент ІІ (Director’s Cut)

by Владимир Сабоурин

 

Утре по това време
Ще бъда в теб

Суровата кърваво
Течаща риба миризлива

Ела в мен, ще дойда
Да си в мен

(и на Сарра беше престанало
обичайното у жените.)

Тя се засмя в себе си
И рече: в мензис съм

Но Сарра не се призна
Защото тя се бе уплашила.

Той обаче (й) рече:
не, ти се засмя.

Сурова кърваво
Течаща рибо миризлива

Има ли нещо мъчно за господа?

Утре по това време
Ще бъда в Теб.

 

 

 

 

Advertisements