Кратко CV

by Владимир Сабоурин

 

Винаги съм се смятал за самотен боец. После прочетох при Че Гевара, че събърбън герилата не трябва да надвишава 8 души. Но тук няма и толкова. Юнгер ме върна към себе си – партизанският отряд трябва да се състои само от един човек, самият ти.