Из Ернст Юнгер „Горски пътник“ 33

by Владимир Сабоурин

 

Най-лесно е да сплашиш онзи, който вярва, че при заличаването на мимолетната му проява в този свят всичко приключва. Това е известно на новите рабовладелци и върху това се основава значимостта, която те придават на материалистическите учения.

 

 

 

Advertisements