Из Ернст Юнгер „Горски пътник“ 14

by Владимир Сабоурин

 

От само себе си се разбира, че при тази среща не присъства и лекар.

 

 

 

Advertisements