Из Ернст Юнгер „Горски пътник“ 12

by Владимир Сабоурин

 

Той също знае, че, що се касае до него, смъртното наказание няма да се суспендира.

 

 

 

Advertisements