Из Ернст Юнгер „Горски пътник“ 11

by Владимир Сабоурин

 

Вердиктът на горския пътник гласи: „Тук и Сега“ – той е човек на свободната и независима акция.

 

 

 

Advertisements