Сбогом, ЛВ (научна библиография)

by Владимир Сабоурин

 

1. “Алтернативата Шлайермахер”. – в. Литературен вестник, бр. 24, 1994, с. 2.
2. “Символите на другите”. – в. Литературен вестник, бр. 25, 1994, с. 2.
3. “Граматология на ръкава”. – в. Литературен вестник, бр. 26, 1994, с. 2.
4. “Апориите на метаезиковостта”. – в. Литературен вестник, бр. 27, 1994, с. 2.
5. “Херменевтика на златото”. – в. Литературен вестник, бр. 28, 1994, с. 2.
6. “Тавтологии на разбирането”. – в. Литературен вестник, бр. 30, 1994, с. 2.
7. “Превращения”. – в. Литературен вестник, бр.12, 1998, с. 10-11.
8. “Сложност и ред”. – в. Литературен вестник, бр. 30, 1998, с. 3.
9. “Крадецът на праскови или Философия на новата музика”. – забравих къде точно, в брой на Бойко
10. “Медии”. – в. Литературен вестник, бр. 3, 1999, с. 2.
11. “Бележки към превода на Диалектика на Просвещението”. – в. Литературен вестник, бр. 33, 1999, с. 5, 7.
12. “Eyes Wide Shut или Виена, новела на съновиденията”. – в. Литературен вестник, бр. 39, 1999, с. 8.
13. “Тези към Естествен роман”. – в. Литературен вестник, бр. 10, 2000, с. 4.
14. “Ляво и литературно”. – в. Литературен вестник, бр. 35, 2000, с. 5.
15. “Надежда Радулова, Екстатичната [sic] прозрачност на утрините”. – в. Литературен вестник, бр. 39а, 2000, с. 5.
16. “Катето от Вупертал”. – в. Литературен вестник, бр. 10, 2001, с. 6.
17. “Езикът: празната деиксия”. – в. Литературен вестник, бр. 23, 2001, с. 10.
18. “Оберлихт: интериор и светлина при Райна Маркова”. – в. Литературен вестник, бр. 27, 2001, с. 6.
19. “Георг Зимел: биографично-библиографска бележка”. – в. Литературен вестник, бр. 6, 2002, с. 11.
20. “Господарят и Робът при Галин Тиханов”. – в. Литературен вестник, бр. 32, 2002, с. 6.
21. “Естетическа теория или изкуство на най-малкия преход”. – в. Литературен вестник, бр. 6, 2003, с. 6, 10-11.
22. “Милост за Фауст”. – в. Литературен вестник, бр. 15, 2003, с. 6, 14.
23. “Другост, солидарност между чужди”. – в. Литературен вестник, бр. 22, 2003, с. 10.
24. “След сюблима: Bulgaria Limited”. – забравих къде точно, в брой на Бойко
25. “Паузата: проекти, форми, глина”. – в. Литературен вестник, бр. 9, 2004, с. 6, 10-11, 13.
26. “Модернизмът, обяснен за деца”. – в. Литературен вестник, бр. 18, 2004, с. 10-11.
27. “Незаобиколимата медиалност на любовта”. – в. Литературен вестник, бр. 22, 2004, с. 6.
28. “Роберт Музил: дългият път към Мъжът без свойства”. – в. Литературен вестник, бр. 32, 2004, с. 12-13.
29. „Бог Върнън Литъл: онтология на сънуването”. – в. Литературен вестник, бр. 2, 2005, с. 14-15.
30. „Черното на Космоса, черното под ноктите”. – в. Литературен вестник, бр. 15, 2005, с. 6.
31. „Текстология сега”. – в. Литературен вестник, бр. 18, 2005, с. 6.
32. „Записки за смъртта”. – в. Литературен вестник, бр. 23, 2005, с. 14.
33. „Книжният човек и народът на книгата”. – в. Литературен вестник, бр. 27, 2005, с. 9-10.
34. „Произход на испанския пикаресков роман (откъс)”. – в. Литературен вестник, бр. 32, 2005, с. 10-11.
35. „Промискуитет и миноритарен дискурс”. – в. Литературен вестник, бр. 2, 2006, с. 9, 12-13.
36. “Castillo Interior. Прелиминарии”, в. Литературен вестник, бр. 24, 2007, с. 14- 15.
37. “Малък коментар към Книга на Приятеля и Възлюбения (1283/85) на Раймонд Лулий”. – в. Литературен вестник, бр. 39, 2007, с. 9, 12.
38. “Кабала и женственост”, в. Литературен вестник, бр. 3, 2008, с. 10-11.
39. „Ако мистиците бяха физици: липсващи страници на Кирил Василев”. – в. Литературен вестник, бр. 21, 2010, с. 5.
40. „Към историята на победените. Тиханов в Бразилия“. – в. Литературен вестник, бр. 39, 2013, с. 9, 11.
41. „Хиазъм и модернистичен гений“. – в. Литературен вестник, бр. 13, 2014, с. 5.
42. „Похищението на България или политическият роман на 2002-2009 години”. – в. Литературен вестник, бр. 30, 2014, с. 9-11.
43. „Между трона на свети Петър и Сега отпускаш Твоя раб: към политическата теология на Владимир Градев”. – в. Литературен вестник, бр. 17, 2015, с. 3.