Разговор – да! Изгонване на Чолева – да!

by Владимир Сабоурин

 

С този текст реагирам на лично съобщение от редактора на „Литературен вестник” Силвия Чолева, която ме уведомява, че в редакционната колегия на ЛВ не просто има консенсус да не й се предоставя възможност да прави броеве, но и директно се подготвя изключването й от вестника.

Знам, че властта като арканум предполага изцяло различно – противоположно – интериорно и публично говорене. Редакционната колегия на ЛВ така ли работи?

Властта Ви арканум ли е?

Мария, защо във ФБ заяви преди малко „Може да се видим и да говорим в тази връзка.”? За какво, ако ЛВ смята да изгони Силвия Чолева, която е последният гарант на нейерархичния „Литературен вестник“ и спирачка за академично-властовото Ви самозабравяне?

Не усещаш ли, че това означава да ме лъжеш в очите? Бъди сигурна ти, подвеждаща ме за някакви разговори, чаепития и прочее, и арканумът, който представляваш като човешкото му лице във ФБ, че аз, Владимир Сабоурин, няма да оставя нещата така.

Жалко, Мария.

Арканумът не си струва това.

 

 

 

Реклама