Виж кой говори 2

by Владимир Сабоурин

 

Здравей Мария,
това е наистина друго нещо. Не беше нужно да подменяш поста си, на който отговорих, беше забавен:)

Благодаря за артикулирания отговор на моя отговор на алгебричния ти пост, който при цялата ми симпатия към кръга пи, беше неуместен в разговора, който тепърва предстои да проведем.

И то не във ФБ, а във формат, оторизиран да взима решения за промяна в редакционната колегия на ЛВ.

Ако се окаже, че имаш/имате време за подобен разговор на друго място и в друг формат, ще означава, че си/сте намерила/намерили време да помислиш/помислите за ЛВ отвъд неотложните си академични ангажименти. Аз не бързам.

И също имам такива ангажименти.

Междувременно ще очаквам публичното обявяване в ЛВ на времето, мястото и участниците в срещата.

По стечение на обстоятелствата нямам никакви съпротиви „срещу теорията и аналитичните дискурси” (вж. библиографията на научните ми текстове). Не съм „употребАвал садистично”:) психоаналитичния жаргон, адресатът е друг, обърни се пряко към него.

Мисля, че инерционно допускаш грешка да виждаш говоренето ми като субверсивно – не е. Помисли пак.

Говоренето ми цели конструктивни промени в редакционната колегия на ЛВ.

Ако това е субверсивно, здраве му кажи.

В момента, в който посочите дата и място за срещата, в която да се обсъди промяната в редакционната колегия на ЛВ, разминаването на ЛВ и ФБ ще е факт.

Очаквам този факт.

Не преподавам академично писане, адресатът е друг, обърни се лично и поименно към него.

Но тъй като това се повтаря – повторенията, знаеш, са психоаналитично значими – нека го кажа: не съм говорител на неназования човек, към който през мен се обръщаш.

Отдавна съм напуснал самопричинената непълнолетност, която непредпазливо ми вменяваш с повторението си. По тази тема имаш много за губене, по-внимателно.

Ето, чуй какво казвам:

определете среща, в която да обсъдим промените в редакционната колегия на „Литературен вестник”.

 

 

 

Реклама