Алгебрични и реални неравенства. Ad Мария Калинова

by Владимир Сабоурин

 

Благодаря за коментара, който нарушава йерархично наложената Ви от инстанция извън „Литературен вестник“ забрана да ми отговаряте.

Смятам това за съществен напредък в автономността, към която сте задължена да се придържате като редактор на ЛВ.

Автономната употреба на способността за съждение и свободен изказ може да е начало на сериозен разговор по повдигнатите от мен мъпроси.

Същевременно неравенството, което представяте като отговор на текста ми – ЛВ=СУ=НБУ=БАН=ВТУ=25 < ЛВ=ФБ – категорично не ме удовлетворява. Забелязва се, че е мислено корпоративно, но на дискурсивно артикулиран текст не се отговаря с абревиатури и неравенства.

Очаквам от Вас членоразделно говорене отвъд алгебричното неравенство, с което лапидарно коментирате тезите ми.

С уважение,
Владимир Сабоурин

 

 

 

Реклама