Бунтът

by Владимир Сабоурин

 

На Сирма

 

Започва изход почналият да обича
Към това политическо понятие за любов като
Вярност лоялност вж. Осия и Второзаконие любов
Като половородова метафора или самото нещо верността
Hieros gamos между тетраграматона и народа или политически
Съюзен договор по асирийски образец метафора или буквалност
Празненството на свободата ни, която е служение означаващо както
Робството в Египет така и освобождаващата любов верността е въпрос на
Памет благодарния спомен за освобождението от огнената пещ на робството
Никога не забравяй, че си бил роб в Египет рабът Господен не е роб на държавата
Не бий чужденеца защото и ти си бил чужденец в Египет Не експлоатирай защото
И ти си работил в тухларните на смъртта Ще разбереш любовта и служението само ако
Не забравяш, че си бил роб на държавата и си бил освободен изведен от обичащия те
Памет и справедливост неразривно свързани обичащият е освобождаващият
Не бъди ловец на емигранти Перловският канал ще засмърди както никога
Жаби ще полазят леглото ти първо е изневярата преди песен на песните
Връзката е волунтаристична това е разликата казвам между някакво
Сродство някакво преселение на душите и простия избор този бог е
Без жена без деца самотен свързал се с теб самотния изолирания
Изневерил си курварувал си това е буквалното значение чуй
Пророците преди духовното тълкуване на песен на песните
Теология на освобождението vs Култура на мирния преход
Не природата, не бюрокрацията пряката базова теокрация
Бог е този който освобождава от робството на Природата
Културата и Държавата любовта е ексклузивна
Монолатрия обичам го като мръсна кучка.

 

 

 

 

 

Реклами