Битка за предградията

by Владимир Сабоурин

Къде минава границата
Преминали която се изгубваме
В непознат квартал с комини на топлоелектроцентрала
Със залязващо слънце зад тях и страх на дете напуснало без да усети
Махалата по-късно научаваме, че родното място е буржоазен квартал
Недалеч от идеалния център на училите като деца за да не трябва по-късно
Да работят благодарим в стаичката на съвестта си на жестоката дресировка
На майките всъщност отиваме на сравнително скъпо платен зъболекар неработещ
Със здравната каса преместил кабинета си в жилищен комплекс от затворен тип в полите
На Витоша безкрайна отсечка покрай надземни тръби на парното специално
Образование, казва Че, или прецизира специална организация
Трябва да получат участващите във войната в предградията
Печеленето на територии завладяването им малка група от добре
Платени участници денонощно чертае планове стратегии за
Завладяване на територията за експанзия останалите са мирното население
което няма други ресурси и възможности освен да следва плановете халетата
Стиковани с неизброими успоредно строени тирове защото битката за предградията е
Демократична, казва Христина, тя е за хората за народа а търговията е точно такава
Тя е из основи демократична за нея всички са еднакво важни равни с една дума всички
Потенциални клиенти ако нямат 100 лева ще оставят 10 в касата ти потребителите
За разлика от даруваните на малцина озарения духовните упражнения са за всички казва
Владо в малка стая, казва Венци, на предоставена от партията на комсомола сграда в центъра
На Хавана близо до университета от прозорците стреляли по войската което
И беше с прилежността на наивно изображение оповестено и на стената
На стаята когато се стигне дотам това никога не може да възникне от само
Себе си следва любимият ми участък обрасъл в пълзящи паразити и водо
Напорната кула зад завоя подчинен непосредствено на заповедите на
Някого намиращ се в друга зона функцията на събърбън герилата
Не е да провежда самостоятелни акции действаш в съгласие
С предпоставени стратегически планове допринасяш за успеха
На определено тактическо схващане за литература без оперативната широта
Да избираш между извеждане извън строя на базова станция
На клетъчна мрежа или предупреждаване на сестрата че закъсняваш
С десет минути ще правиш значи точно каквото ти се каже трябва да се
Ограничаваш да изпълняваш възможно най-точно безупречно функцията си
Била тя кражба на кабели горене на стари гуми вадене на джанти гласуване
Или участие в герила маркетинг капитализмът е толкова изобретателен спомняш си
Нали за радикалния триумвират и Бат Венци числеността на събърбън герилата
Не бива да надхвърля четирима или петима души ограничението
На числеността е важно защото се придвижваме в крайно
Неблагоприятни терени където бдителността на врага обичайното видео
Наблюдение и възможността за предателство нарастват експоненциално
Утежняващо обстоятелство при този особен тип герила
Е невъзможността да се отдалечава значително от мястото
На акцията така оперативната бързина неизбежно се съчетава
С покриване в близост до местопрестъплението оставайки
Напълно невидима през деня това е нощна герила парекселанс
Без възможност да промениш начина си на действие
Докато разрастването на бунта не позволи обсаждането
На града същностни качества на участника в събърбън герилата
В по-висока степен от задължителното при всеки друг бунтовник са
Дисциплината и дискретността не може да се разчита на повече
От два или три приятелски домове предоставящи храна препитание
Почти сигурно е, че при подобни условия едно обкръжение е
Равносилно на смърт работата ни основно се състои в добре
Организиран саботаж за целта се нуждаем от подходяща инструментална
Екипировка клещи секачи бичкия големи количества вещества кирки
И лопати приспособления за демонтиране на железопътни линии
В чешката широколинейка от края на 80-те предпочитаната ми мотриса
Някога си представях как дизелови локомотиви влизат през Подуене в сърцето
На града екипировката веществата скрити на сигурни места на клик разстояние
Разчитане на свръзки водещи цивилен живот на които може да се има много
Кратно изпробвано доверие за участника в герилата се затруднява поддържането
На мирновременната му професия на практика събърбън герилата е група,
която вече е извън закона в литературата в музиката на път за зъболекаря
Поели по този дълъг маршрут битката в предградията често неоснователно се
Подценява но е от изключително значение една добре свършена работа
От този вид парализира почти изцяло комерсиалния и медиен живот
Поставя публиката в състояние на безпокойство дори нетърпение
Поредицата от мостове за пешеходци и за тръби на парното от някой е
Скочила Мария В. почти желание копнеж по насилствени действия
За да се излезе от това очакване по този начин ще се спестят човешки
Животи и безценното време на нацията, прахосано в мирния преход.

 

 

 

 

 

 

Реклами