Архилох 18 W

by Владимир Сабоурин

 

… сина на оцапания с кръв бог на войната.

 

 

 

Реклами