Архилох 134 W

by Владимир Сабоурин

 

Защото не е прилично да хулиш мъртви мъже.