Архилох 120 W

by Владимир Сабоурин

 

защото зная аз на господаря Вакх красива песен да подхвана
дитирамба, щом виното подобно мълния ми ума опие