Архилох 222 W

by Владимир Сабоурин

 

… и жилите на чреслата в средата преряза той …