Архилох 2W

by Владимир Сабоурин

 

С копието си изкарвам хляба ръжен, с копието изтънченото
исмарско вино и за пиене възлягам на копието облегнат.