Архилох 122 W

by Владимир Сабоурин

 

Нищо не е ненадейно вече, неоспоримо нищо
достойно нищо за дивене откакто Зевс на Олимпийците бащата
от пладнето направи нощ като сиянието на светлината
на слънцето съкри и бледен страх налегна хората.
От този час възможно всичко стана достойно за вяра
сред човеците. В почуда не изпада вече никой
щом види сухоземни твари с делфини да разменят паша
в морето и ревящите вълни са по-желани за родените
на суша, за обитателите морски – обраслите с дървета планини.
… Архенактид …
… син на …
… за сватбата …… на човеците