Ad Господинов или Към носталгията по капитализма

by Владимир Сабоурин

 

След полувековния преход от социализъм към капитализъм (вж. Х. Христов Империята на задграничните фирми) вече никой по тези земи не може да се прави на невинен защитник на капитализма.

Още по-малко в потребителски дружелюбно обърнатата към глобалния пазар провинциална форма на борец срещу носталгията по социализма.