Езра Паунд „Causa“

by Владимир Сабоурин

 

Редя тези думи за четири души,
Може да дочуят нещо още няколко,
О, свят, тъй жал ми е за теб,
Ти не не познаваш тези четирима.