Езра Паунд „Поръчение“

by Владимир Сабоурин

 

Идете, мои песни, при самотните и неудовлетворените,
Идете също при развалините от нерви, идете при
заробените от условности,
Носете им моето презрение към техните потисници.
Идете като голяма хладна вълна,
Носете моето презрение към потисниците.

Надигнете глас срещу несъзнаваното потисничество,
Надигнете глас срещу тиранията на нямащите въображение,
Надигнете глас срещу обвързаностите.
Идете при буржоазката, умираща от скуката си,
Идете при жените от предградията.
Идете при противно бракосъчетаните,
Идете при прикриващите поражението си,
Идете при нещастно свързаните,
Идете при купената булка,
Идете при жената, наследена като неотчуждимо владение.

Идете при онези с чувствителна похот,
Идете при онези, чиито изящни въжделения биват осуетени,
Идете и поразете като главня сивото жито на живота.
Изтеглете нож срещу това,
Заздравете фините струни,
Дайте увереност на водораслите и ластарите на душата.

Идете по приятелски открито,
Идете с прями думи.
Ревностно търсете нови злини и ново добро,
Възпротивете се на всички видове потисничество.
Идете при затъващите в средната възраст,
При губещите вкус към живота.

Идете при подрастващите, задушавани в семейството –
При отвратителната гледка
На три поколения, сгъчкани в споделян дом
Като старо дърво с издънки
И загнили, надломени клони.

Излезте и предизвикайте общественото мнение,
Изстъпете се срещу вегетативното робство на кръвта.
И срещу всяко едно неотчуждимо владение.