В лагера ІV

by Владимир Сабоурин

 

Половин век преди Гуантанамо ти седя двайсет и пет дена в стоманена клетка
Специално подсилена за теб в ореол от сини искри от оксижени в нощнозеления
Ирис на май под откритото небе без нощ и ден под светлината на прожекторите
Omnia quae sunt lumina sunt всичко имащо битие го притежава в режещата светлина
Свръхизобилие на електрическото озарение студената фосфоресцираща парусия
В стоманената черна роза на бодливата тел сред стоманеночерните венчелистчета
Облени от ел. ток Земният Рай не е изкуствен в дисципа на Disciplinary Training Center
Три месеца лагерният рацион люти чушки на котлон с гол реотан нямаше никакъв вкус

Сухите треви така сияйно нажежени жички метал под конусите светлина
Фаровете на джипове разрязващи като с ножици свят на сияние и мрак по пътя
За Виареджо тенебристкото пладне на падането запечатано във възвитото черно око
На кон огромен чадър разперен в тесен нужник блестящ гръб на скарабей онзи никой
За когото слънцето залeзe в царството на сенките не престава да разпитва мъртвите
Паднал по гръб на бетонния под светлината се излива върху теб посрещана с разперени
Ръце отметната глава клепачи стиснати до алени кръгове шлемът паднал на една страна
Отнет коланът връзките на обувките гарантиране на осуетяването на опит за самоубийство

При задържането успяваш да вземеш със себе си само Конфуций джобен китайско-
Английски речник и изсъхнало семенце от евкалиптово дърво сигурен че не си извършил
Нищо нередно като отговорен гражданин молиш при първа възможност да пратиш телеграма
До президента Труман предлагайки услугите си на посредник при сключването на мирен
Договор с Япония като виден конфуцианец който да предотврати атомната бомбардировка
ФБР агентът записва текста на телеграмата ти след което те уведомява че не би могъл
Да я изпрати докладвайки на г-н Директора на Бюрото че ти силно си се възмутил
Когато умът се олюлява на върха на сламка ти ще бъдеш спасен от краче на мравка

Фашизмът може да бъде просветен посредством конфуциански принципи дори с риска
Да изглеждаш ексцентричен или направо да станеш за смях осъден на смърт за измяна
Срещу Съединените Американски Щати когато ти свалят връзките на обувките колана
Вратовръзката закопчават те с белезници за едната китка ти питаш дали те знаят кой си ти
Агентът отговаря да и те откарват в концентрационния лагер за американски войници
Проявили неподчинение дезертьори крадци убийци изнасилвачи повечето от тях негри
Първите две нощи не те оставят да спиш сините пламъци на оксижените подсилващи
Персоналната ти клетка стръкчето трева надвишава всичко което би могъл да направиш
Първите десет стиха върху тоалетна хартия мравката е кентавър в своя свят на дракони

След тридневен разпит и снемане на показания ти връчи на агента на ФБР едно Изложение
От седем машинописни страници написано лично от теб което недвусмислено да осветли
Основанията на твоята критика на САЩ по националното италианско фашистко радио
За която ин абсенция си обвинен в държавна измяна наказвана със смърт в Изложението
Между другите доводи позоваващи се на монетарната политика на китайски император
През 1766 г. пр. Хр. и средновековната християнска доктрина за справедливата цена
Ти цитираш Ленин парите не се инвестират в страната за повишаване на стандарта на живот
А винаги в чужбина за увеличаване на печалбите на лихварите dixit Lenin в Canto LXXIV

Престъплението ти бе общо взето един непростимо несебичен попържващ рейдж
Срещу котилото на капитала лихвите кредитите краставият смъртен грях на Usuria
Каменоделецът не получава камъка за дялане тъкачът не може да се залови за кросното
Стените стават от гипскартон научнообосновано се снишават таваните на панелните блокове
С ръжда се покриват машините корабите лишеите мъховете катерушките кестените
Родовото проклятие на дълговете непогасима вина до n-то коляно черната магия
На парите и в частност незаинтересованата черна жлъч към евреите лоша идея за която
Да се покаеш пред Гинсбърг страстен екзегет на твоя гняв срещу банкерите лихвари

Тази банда хипнотизьори! имагинерни пари връщани с лихва като реални да се покаеш
Пред първия срещнат американски войник негъра на велосипед пред цветнокожия часовой
Пред пеещи лаещи заповеди черни фелдфебели за предалия родината колаборационизъм
Антиамерикански антикапиталистически антифинансовоолигархичен антисемитски
Със самозваните врагове на капитализма вождове служители на тежката индустрия
Военнопромишления комплекс Алфа Ромео Даймлер-Бенц ТюсенКруп Фолксваген
С право после до края на живота си няма да имаш право да откриваш банкова сметка
Как стана така че смъртният враг на политикономията произнасяше пламенни

Радиоречи в подкрепа на държавномонополистичния капитал но знаем живелите
В монополистичния капитализъм в чист вид реалносъществувал като социализъм
Нямат право да поставят ребром подобни въпроси дори преминали през чистилището
На олигополите на прехода от комунизъм към капитализъм най-добрият предмет
За покаяна медитация в клетката поучителният високоорганизиран колективен
Живот на осите в средата на Креда еволюирали до мравчена Дантева Монархия
Самотна мравка работник в опустошена империя не побягваш не се вкаменяваш ти
Някъде между Флорентинеца и Маркс отстъпваш от рова щурмуван от сенки

След вечерната проверка добило мощ от жертвената кръв яростно тракане жужене виене
Стържене на пишеща машина