В лагера 3

by Владимир Сабоурин

 

Половин век преди Гуантанамо ти седя три седмици в стоманена клетка
Специално подсилена за теб в ореол от сини искри от оксижен в нощнозеления
Ирис на май под откритото небе без нощ и ден под светлината на прожекторите
Omnia quae sunt lumina sunt всичко имащо битие го притежава в режещата светлина
Свръхизобилие на електрическото озарение студената фосфоресцираща парусия
В стоманената черна роза на бодливата тел сред стоманеночерните венчелистчета
Облени от ел. ток Земният Рай не е изкуствен в дисципа на Disciplinary Training Center
Три месеца лагерният рацион люти чушки на котлон с гол реотан нямаше никакъв вкус

Сухите треви така сияйно нажежени жички метал под конусите светлина
Фаровете на джипове разрязващи като с ножици свят на сияние и мрак по пътя
За Виареджо тенебристкото пладне на падането запечатано във възвитото черно око
На коня огромен чадър разперен в тесен нужник блестящ гръб на скарабей онзи никой
За когото слънцето залeзe в царството на сенките не престава да разпитва мъртвите
Паднал по гръб на бетонния под светлината се излива върху теб посрещана с разперени
Ръце отметната глава клепачи стиснати до болка шлемът паднал на една страна отнет
Колан връзките на обувките гарантиране на осуетяването на опит за самоубийство

Престъплението ти бе общо взето един неприемливо несебичен попържващ рейдж
Срещу котилото на капитала лихвите кредитите краставият смъртен грях на Usuria
Каменоделецът не получава камъка за дялане тъкачът не може да се залови за кросното
Стените стават гипскартонени научнообосновано се снишават таваните на панелните блокове
С ръжда се покриват машините корабите лишеите мъховете катерушките кестените
Родовото проклятие на дълговете непогасима вина до n-то коляно черната магия
На парите и в частност незаинтересованата черна жлъч към евреите лоша идея за която
Да се покаеш пред Гинсбърг страстен екзегет на твоя гняв срещу лихварите банкери

Тази банда хипнотизьори! имагинерни пари връщани с лихва като реални да се покаеш
Пред първия срещнат американски войник негъра на велосипед пред цветнокожия часовой
Пред пеещите лаещи заповеди черни ефрейтори за предалия родината колаборационизъм
Антиамерикански антикапиталистически антифинансовоолигархичен антисемитски
Със самозваните врагове на капитализма вождове служители на тежката индустрия
Военнопромишления комплекс Алфа Ромео Даймлер-Бенц ТюсенКруп Фолксваген
С право после до края на живота си няма да имаш право да откриваш банкова сметка
Как стана така че смъртният враг на политикономията произнасяше пламенни

Радиоречи в подкрепа на държавномонополистичния капитал но знаем живелите
В монополистичния капитализъм в чист вид реалносъществувал като социализъм
Нямат право да поставят ребром подобни въпроси дори преминали през чистилището
На олигополите на прехода от комунизъм към капитализъм най-добрият предмет
За покаяна медитация в клетката поучителният високоорганизиран колективен
Живот на осите в средата на Креда еволюирали до мравчена Дантева империя
Самотна мравка работник в опустошена Монархия не побягваш не се вкаменяваш ти
Някъде между Флорентинеца и Маркс отстъпваш от рова щурмуван от сенки

След вечерната проверка укрепнало от жертвената кръв тракане жужене виене
Стържене на пишеща машина