По пътя за Подуенската църква

by Владимир Сабоурин

Кръстовището на черковна и мадрид
Лимбото преди подуенския пътен възел
Петънце на една от обувките капка восък
От незапомнено отдавнашен великден

Надлезът отбелязващ границата
Между някогашния край на родната махала
И някогашните работнически квартали отвъд коловозите
Обезопасен с високи решетки над мрежата проводници
Един господ знае какво може да спре скока

Допотопната градинка с катерушка от времето
На стария режим ръждиви още през юли кестени
Спретната нова делова пристройка напомняща
За невъзмутимия кръговрат на живота

Огромния джип точно пред входа
Черноносящи жени на пейките от двете страни следящи
За спазването на известна само на тях правилност

Пепелявия пясък долу за мъртвите месинговите свещници
Горе за живите ние дошли с детето да запалим свещи За упокой
За здраве и спасение страдащи от астма инсомния изтощение.

Реклама