Водна кула ІІІ

by Владимир Сабоурин

За първи път минавам
Толкова близо до теб
В далечината в ореол от мараня
Комините на топлоелектроцентрала