Водна кула ІІ

by Владимир Сабоурин

 

Врязана в оловни небеса
Над прашното шумолене
На царевично поле
Бетонно знамение
За отложена благодат.

 

 

 

 

 

Реклами