Тома Пикети „Германия никога не е плащала дълговете си“

by Владимир Сабоурин

Германия наистина е образцов пример за страна, която в исторически план никога не е плащала публичните си дългове. Нито след Първата, нито след Втората световна война.

Тома Пикети, Die Zeit, 27.06.2015

English version