Из Хайнер Мюлер „Война без сражение. Живот в две диктатури“ (8)

by Владимир Сабоурин

 

Структурата е прозрачна и проста, защото е непосредствено политическа, в по-голяма степен, отколкото в по-ранните пиеси. В политиката изтънчеността, измамата и иронията са забранени.

 

 

 

 

 

Реклама