Из Хайнер Мюлер „Война без сражение. Живот в две диктатури“ (7)

by Владимир Сабоурин

 

И тогава идва упрекът към по-младите: „Но аз се нуачих на послушание, когато при едно цъкване с език падаше главата. Аз имам почти правото да съм страхлив, къде е вашият Хитлер?“

 

 

Реклама