Из Хайнер Мюлер „Война без сражение. Живот в две диктатури“ (5)

by Владимир Сабоурин

 

Това е раждането на маниеризма от духа на страхливостта. И това беше съдбата на театъра в ГДР, той ставаше все по-маниеристичен, все по-артифициален поради подобно държане.

 

 

 

 

 

Реклама