Из Хайнер Мюлер „Война без сражение. Живот в две диктатури“ (4)

by Владимир Сабоурин

 

Това е най-трудното в подобно общество – как да намериш остров (…). Без Хитлер от Брехт нямаше да стане Брехт, а един успешен автор. „Опера за три гроша“, „Махагони“ – това би продължило блестящо и по-нататък, но, слава Богу, дойде Хитлер, тогава той имаше време за себе си.

 

 

Реклама