Ботев трябва да се чете като старогръцки лирик

by Владимир Сабоурин

 

Ботев трябва да се чете като старогръцки лирик.

Или като късноантичен автор, който вече знае, че християнството, православно-идиотическата култура е коренът на злото.