Ани Илков „одисей и скалата“

by Владимир Сабоурин

 

на А

защо беше този ужас от всичко
– понякога си мисля –
този ужас от всичко
от дете този ужас от всичко

в смъртта няма никаква разменност
този който си отива
няма да се върне никога
този който идва
ще се върне скоро
те няма да се срещнат тук

двулика е кръвта на живото
докато скалата има друг лик
дълбок но неосъществен
и никой не вае това
което бива изваяно от никого

никой! така се казваше одисей
под това име той се приближи
до митницата на смъртта
преровиха багажа му
освиниха приятелите му
но той видя –
валят дъждове
слънцата греят
скалата се рони
и нещо се образува

и той помогна на това образуване
с живота си и смъртта
беше родният му край

 

 

Ани Илков подготовка за напускане на сърцето, София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015.