Автопортрет на антибиотик, около 4:30 сутринта

by Владимир Сабоурин

Грозен си признай си
Порите ти страдат
Видимо от елефантиаза
Погледни се имаш
Бели косми в ушите
Природата е против теб
Спасението е противоестествено
Само аурата на поет
Или булото на съпруг
Могат да те направят
Поносим на сутринта
Която иде